پارچه فیلتر پرس (Filter Press Cloth)

فیلتر پرس در بسیاری از صنایع مختلف که جداسازی مایع و جامد در آنها انجام می شود ، استفاده می شود. هر فیلتر پرس با توجه به تجهیزات و مکان های مورد استفاده ویژگی های متفاوتی دارد. شرکت پایاگام با همکاری Süzerteks پارچه های فیلتر خود را به طور خاص برای هر کاربر تولید می کند و همه این متغیرها را در نظر می گیرد.

مزایای پارچه فیلتر پرس Süzerteks:
»حداکثر مقاومت شیمیایی ، فیزیکی و حرارتی
» استفاده طولانی مدت »خشکی مطلوب کیک
» جداسازی بسیار آسان کیک از پارچه
»تمیز کردن آسان
» تجهیزات سفارشی

پارچه فیلتر پرس- پارچه درام فیلتر- پارچه دیسک فیلتر- پارچه بلت فیلتر- فیلتر تسمه ای- پایافیلتر- سوزرتکز​- بگ فیلتر