شرکت فیلترهای صنعتی پایاگام

نماینده رسمی شرکت Süzerteks 

filter cloth
انواع پارچه فیلتر
پارچه فیلتر پرس
فیلتر پرس
disk filter
دیسک فیلتر
Dram filter
درام فیلتر
Belt Press Cloth
بلت فیلتر

پارچه فیلتر پرس- پارچه درام فیلتر- پارچه دیسک فیلتر- پارچه بلت فیلتر- فیلتر تسمه ای- پایافیلتر- سوزرتکز

شرکت فیلترهای صنعتی پایاگام از زیر مجموعه گروه پایاگام  با بهره گیری از دانش روز دنیا و در راستای حفظ محیط زیست با همکاری شرکت Süzerteks  ترکیه اقدام به فراهم کردن تجهیزات پرس فیلترها و بگ فیلترها و دیگر تجهیزات تصفیه در صنایع مختلف نموده است.