پارچه دیسک فیلتر (Disk Filter Cloth)

فیلترهای دیسک ، که استفاده از آنها در حال حاضر بسیار رایج است ؛ به ویژه در صنعت معدن.
از آنجا که آنها فیلترهایی از نوع عملکرد مداوم هستند ، می توانند در مدت زمان بسیار کوتاهی محصولاتی با ظرفیت بالا تولید کنند. از آنجا که مناطق پایه آنها بسیار کوچک است ، در مقایسه با سایر ماشین های فیلتر فضای کمتری را اشغال می کنند.
به عنوان شرکت پایاگام و süzerteks و به لطف همکاری تنگاتنگی که با شرکت های معدنی داریم ، می توانیم پارچه های فیلتر را با بهترین کیفیت و مناسب برای فیلترهای دیسکی تولید کنیم.

پارچه فیلتر پرس- پارچه درام فیلتر- پارچه دیسک فیلتر- پارچه بلت فیلتر- فیلتر تسمه ای- پایافیلتر- سوزرتکز​- بگ فیلتر