پارچه درام فیلتر (Drum Filter Cloth)

فیلترهای درام ، به ویژه در صنایع معدنی و شیمیایی ترجیح داده می شوند ، به دلیل ویژگی آنها در تولید با ظرفیت بالا ، می توانند در بخشهای مختلف محصول استفاده شوند. پارچه های فیلتری که ما برای فیلترهای درام تولید می کنیم به طور خاص طراحی شده اند تا حداکثر فیلترینگ را در محصولات مختلف امکان پذیر کنند. چنین طرحهای خاصی روش نصب را تسهیل می کند و هزینه های تعمیر و نگهداری را به حداقل می رساند.

پارچه فیلتر پرس- پارچه درام فیلتر- پارچه دیسک فیلتر- پارچه بلت فیلتر- فیلتر تسمه ای- پایافیلتر- سوزرتکز​- بگ فیلتر