صنایع غذایی و نوشیدنی

فیلتراسیون چغندر قند، جداسازی روغن گیاهی، دم کردن، برخی از زمینه هایی است که در آن از پارچه فیلتر های ما، Süzerteks، در صنایع غذایی استفاده میشود.

در صنایع غذایی ، جداسازی مایع جامد ، خشک شدن و غربال کردن مراحل مهم فرآیند و همچنین کلید موفقیت است. برای بسیاری از شرکت های مواد غذایی ، پارچه فیلتر های استفاده شده باید در هر زمان از کیفیت یکسانی برخوردار باشند تا چنین مراحل در هر زمان با همان سطح موفقیت به پایان برسد. به همین دلیل ، مهمترین پارامتر برای همه شرکت های مواد غذایی تهیه پارچه فیلتری است که می توانند به آن اعتماد کنند. با توجه به تجربه دیرینه شرکت Süzerteks و دانش گسترده در صنعت غذا ، این شرکت اعتماد بسیاری از شرکت های پیشرو در مواد غذایی ترکیه را جلب کرده است. ما با تکیه بر گواهی کیفیت TSE ، به همه مشتریان خود تضمین می دهیم که می توانند پارچه های فیلتر با کیفیت یکسان را از شرکت ما تهیه کنند ، به ویژه در زمانهای افزایش تولید فصلی رایج در صنایع غذایی (مانند صنعت قند).

ما به لطف تعهد ما به تولید بین المللی و اصول کیفیت ، استانداردهای کیفیت یکسانی را با تعداد زیادی از محصولات خود به مشتریان خود ارائه می دهیم.

پارچه فیلتر پرس- پارچه درام فیلتر- پارچه دیسک فیلتر- پارچه بلت فیلتر- فیلتر تسمه ای- پایافیلتر- سوزرتکز​- بگ فیلتر