معادن سنگ

شرکت های سنگ مرمر و سنگ های طبیعی در کشور ما با پیشرفتی که در سال های اخیر به دست آورده اند به جایگاه های قابل توجهی در این صنعت در جهان دست یافته اند.

برای این شرکت ها بسیار مهم است که هزینه های خود را کاهش داده و ظرفیت های رقابتی خود را بهبود بخشند تا بتوانند چنین دستاوردهای خود را حفظ کنند. اطمینان از بازیافت آب مورد استفاده شرکت های سنگ مرمر و سنگ طبیعی در حین برش سنگ ، مزیت زیادی را برای آنها به همراه دارد.

مهمترین عامل در تاسیسات تصفیه فاضلاب مرمر انتخاب پارچه فیلتر است که با ویژگی های سنگ بیشترین تناسب را داشته باشد. شرکت Süzerteks ، لباس های فیلتر را به 85 تا 90 درصد کارخانه های سنگ مرمر و سنگ طبیعی که دارای امکانات تصفیه فاضلاب در سراسر ترکیه هستند ، با توجه به ویژگی های سنگی که تولید می کنند ، ارائه می دهد.

برخی از مزایای محصولات ما برای شرکت های سنگ مرمر و سنگ طبیعی ارائه می شود:
»حداکثر مقاومت فیزیکی
»تصفیه سریع
»جداسازی بسیار آسان کیک از پارچه
»تمیز کردن آسان کیک
»هزینه های کم بهره برداری و نگهداری

پارچه فیلتر پرس- پارچه درام فیلتر- پارچه دیسک فیلتر- پارچه بلت فیلتر- فیلتر تسمه ای- پایافیلتر- سوزرتکز​- بگ فیلتر