دیسک فیلتر

دیسک فیلتر خلائی دوار

یکی از انواع فیلتر های خلاء، فیلتردیسکی می باشد که اساس عملکرد آن طبق قرارگیری دیسک‌های متعدد در داخل محفظه چرخان است. دیسک‌ها از کنار هم قرارگرفتن چند پدال تشکیل می‌شود . در این گونه فیلترها عملکرد فیلتراسیون با حجم بسیار بالا و در یک فضای کم و فشرده انجام می پذیرد. فیلتر دیسکی شامل؛ صفحات سرامیکی یا پارچه ای، شاسی اصلی، همزن، سیستم خلاء، سیستم تمیز کننده و کنترل‌کننده می باشد. فیلتر دیسکی سرامیکی خلاء یک دستگاه کاملا اتوماتیک می باشد با سوراخ های در حد میکرومتر که می تواند با مکش خلاء ذرات جامد را از مایع جدا کند .

دیسک فیلتر

فیلتر دیسکی مشابه فیلتر درام عمل می کند. قطاع هایی که با پارچه پوشش داده شده‌اند، وارد دوغاب شده و با برقراری وکیوم، کیک بر روی سطح آن تشکیل می گردد. با چرخش فیلتر و خروج قطاع از دوغاب، عبور هوا باعث خشک شدن کیک می‌شود. نهایتاً جت معکوس هوا باعث جدایش کیک شده و مجدداً قطاع تمیز به درون دوغاب وارد می‌گردد.

در وکیوم فیلترها بر عکس فیلتر‌های فشاری نیروی محرکه فیلتراسیون توسط پمپ خلاء و ایجاد مکش از محل خروج فیلتریت صورت می‌پذیرد. در عمل وقتی که نسبت ذرات ریز در دوغآب ورودی کم باشد یک تجهیز وکیوم فیلتر میتواند کیکی با رطوبت معادل فیلترهای فشاری بدهد و با توجه به رطوبت کیک یکسان چون وکیوم فیلتر ها اغلب به صورت پیوسته و سیستم تخلیه کیک و شستشو پارچه فیلتر به صورت اتومات کار می‌کنند انتخاب آنها نسبت به فیلتر های فشاری در میزان کیک بالا اهمیت دارد.